Sprawozdania z działalności

za rok 2023

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2021-2026 za rok 2023

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 dla Gminy Żurawica za rok 2023

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy za 2023 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok

za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2021-2026 za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 dla Gminy Żurawica za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy za 2022 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok

za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2021-2026 za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 dla Gminy Żurawica za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy za 2021 rok.

za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016-2020 za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Gminy Żurawica za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Narkomanii za rok 2020

za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016-2020 za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Gminy Żurawica za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy za 2019 rok

za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016-2020 za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Gminy Żurawica za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy za 2018 rok.

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY Żurawica NA LATA 2019 – 2028