Aktualności

Data wytworzenia 2024-04-23
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2024-03-26
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2024-02-16

Blisko 400 tys. zł (!) dla gminy Żurawica na realizację programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Kolejny rok z rzędu mamy ogromną przyjemność przekazać Państwu informację o tym, iż gmina Żurawica znalazła się na liście beneficjentów programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

Tym razem otrzymaliśmy ze środków Funduszu Solidarnościowego 398 396,70 złotych, które przeznaczymy na realizację tegorocznej edycji projektu.

Główną ideą – a zarazem celem – Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Co o programie mówią jego twórcy?

Adresatami programu są dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – lub traktowane na równi do wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”  zapewnia usługi asystencji osobistej osobie z niepełnosprawnościami wykonywane/świadczone przez osobistego asystenta. Owe usługi mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeów, teatrów, kina, galerii sztuki, wystaw) czy zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” na terenie naszej gminy tradycyjnie zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż GOPS w Żurawicy nie przyjmuje już zgłoszeń do udziału w programie. Zgłoszenia można było składać  do 12 września 2023 roku, o czym informowaliśmy w komunikacie na naszej stronie. Link do materiału: www.zurawica.pl.

Wszystkich Państwa, którzy zgłosili się do udziału w projekcie i chcieliby uzyskać więcej informacji na jego temat, prosimy o kontakt:

lub mailowy

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2024-01-23

Startuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024

Wójt Gminy Żurawica ogłasza nabór do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy. Program ten
dedykowany jest mieszkańcom gminy, szczególnie seniorom powyżej 60 roku życia, którzy
zmagają się z problemami w samodzielnym funkcjonowaniu, głównie z powodu stanu
zdrowia. Program skupia się na osobach prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe
lub mieszkających z bliskimi, którzy nie mogą zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorzy mają zapewniony dostęp do zaawansowanych technologicznie
„opasek bezpieczeństwa”, które oferują szereg funkcji. Do tych funkcji należą: przycisk
bezpieczeństwa „SOS”, lokalizator GPS, czujnik zdjęcia opaski, detektor upadku oraz funkcje
monitorujące podstawowe czynności życiowe, takie jak puls czy saturacja. Opaski
umożliwiają także komunikację z opiekunami czy innymi bliskimi osobami. Udział w
Programie w 2024 roku jest bezpłatny.

Ponadto w ramach „ Korpusu Wsparcia Seniorów” mogą zostać uruchomione usługi
sąsiedzkie. W ramach usług sąsiedzkich świadczone mogą być proste czynności, jak
posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów, czy zwykłe dotrzymanie towarzystwa. To nie będzie
specjalistyczna opieka, tylko pomoc, którą może wykonać każdy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie powinny zgłosić swoją chęć pracownikom
socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy, przy ul. Marcina Króla 3, lub
telefonicznie pod numerami 16 67 13 233 do dnia 26 stycznia 2024 roku.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia
bezpieczeństwa i wsparcia dla starszych mieszkańców Gminy Żurawica.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Archiwum aktualności na 2023 rok

Archiwum aktualności na 2022 rok

Archiwum aktualności na 2021 rok

Archiwum aktualności na 2020 rok

Archiwum aktualności na 2019 rok