Przeciwdziałanie przemocy

Data wytworzenia 2018-08-21, ostatniej modyfikacji 2018-08-21 14:50

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej


 
Data wytworzenia 2018-02-19, ostatniej modyfikacji 2018-02-20 13:48

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19-25 lutego 2018 r.


  
Data wytworzenia 2017-03-08, ostatniej modyfikacji 2018-02-20 13:31

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2016-11-22 09:58

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

NIEBIESKA LINIA

oferuje pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wszelkie informacje oraz numery telefonów dostępne pod linkiem:

Adresy stron www „Niebieskiej Lini”


Data wytworzenia 2016-05-20, ostatniej modyfikacji 2016-05-20 09:05

Gminny Program Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016 – 2020

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016 – 2020.


Data wytworzenia 2014-03-19, ostatniej modyfikacji 2016-03-24 08:23

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2011 – 2015

Uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy Żurawica z dnia 24 czerwca 2011r w sprawie przyjecia Gnminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2011-2015 

Zarządzenie Wójta Gminy Żurawica  Nr 43/11 z dnia 6 lipca 2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała nr XLIV / 280/14 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gnminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2011-2015 

Zarządzenie Wójta Gminy Żurawica  Nr 76/2012 z dnia 5 grudnia 2012r.  w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Wójta Gminy Żurawica  Nr 49/2013 z dnia 4 lipca 2013r. r.  w sprawie zmian w składzie  Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Raport za rok 2013

Uchwala nr XVIII/123/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016-2020″

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/123/16/ Rady Gminy Żurawica z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016 – 2020

data udostępnienia 12.09.2018
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin