Ogłoszenia GOPS


Data wytworzenia 2018-09-11, ostatniej modyfikacji 2018-09-11 12:44

Wniosek o stypendia szkolne na rok 2018/2019.

Obraz na stronie

Wójt Gminy Żurawica  informację o możliwości ubiegania się o  stypendium szkolne  na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski o przyznanie stypendium są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. M. Króla 3

W dniach poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30.

Pliki do pobrania:

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2018-09-11, ostatniej modyfikacji 2018-09-11 12:42

Koperta życia dla seniora w Gminie Żurawica

 Obraz na stronie

Koperta życia dla seniora w Gminie Żurawica.

Może uratować zdrowie osób starszych i samotnych.

Wójt Gminy Żurawica informuje o  rozpoczęciu akcji promującej „ Kopertę życia”.  Jest to ściśle określony sposób przechowywania podstawowej informacji medycznej na temat zdrowia.

O ludzkim życiu często decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Ratownicy medyczni podkreślają, że wielokrotnie informacje zawarte w kopercie życia pomogły w szybkim i skutecznym podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

Co to jest Koperta życia

Jest to zestaw składający się z:

  • plastikowej, zamykanej na zatrzask koperty– – oznaczonej specjalnym nadrukiem,
  • karty informacyjnej która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach,
  • magnesu na drzwi lodówki,
  • naklejki na drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego.

Koperta na drzwiach lodówki – dokumentacja medyczna w środku

Kopera życia znaleziona przez ratownika wezwanego do domu chorego w stanie zagrożenia życia, gdy właściciel koperty nie będzie w stanie samodzielnie udzielić informacji na temat swojego stanu zdrowia, chorób, przyjmowanych leków, stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy i ratowników medycznych. Pozwala służbom medycznym w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia osoby chorej i podjąć szybkie działania ratujące życie

Dla kogo Koperty życia

Ten ściśle określony sposób przechowywania dokumentacji medycznej dedykowany jest szczególnie seniorom i osobom mieszkającym samotnie oraz osobom niepełnosprawnym, chorującym przewlekle.

Wszelkie informacji udziela;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy

ul. Marcina Króla nr 3

Tel. 16 67 13 233

Obraz na stronie

data wytworzenia 2018-09-11
data udostępnienia 2018-09-11
sporządzone przez Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica