Profilaktyka

Data wytworzenia 2024-03-14, ostatniej modyfikacji 2024-03-14 18:50

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żurawica na lata 2024-2027

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Uchwała NrXXIX/185/13 Rady Gminy  Żurawica z dnia7 lutego 2013r.  

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 r.

data udostępnienia 2014-05-28 
opublikowane przez Wioletta Hanas