Świadczenia rodzinne

      Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021, świadczenie „Dobry Start” ( 300+)

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lipca 2020r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2020r. następuje do dnia 31 października 2020r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2020r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2020r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2020/2021 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 01 sierpnia 2020r., natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2020r.


Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 oraz drogą elektroniczną.



Wysokość kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynosi 674,00 zł

Wysokość kwoty, o której mowa w art.5 ust.2 ustawy, wynosi 764,00 zł (kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym)

Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.6 ustawy, wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5.roku życia
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art.11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko , nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art.12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art.13 ustawy, wynosi:

 • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
 • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art.15 ustawy wynosi:

 • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

   

  Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych:

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł

  • zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184,42 zł

  • zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł – od 01.11.2019 r.

  • specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł

  • zasiłek dla opiekuna w wysokości 620 zł

  • świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł

  • świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1583 zł – od 01.01.2019 r.


  Żurawica, 31.07.2019r.

   GOPS.S.R.VII.420.511.2019

    O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Żurawico działając na podstawie art. 26 USt.6 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych informuje, że od 01 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz Wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawo do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami W okresie od dnia 01 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

        Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. M. Króla 3 w godz. od 7.30 do 15.30 (poniedziałek – piątek), od 8.00 do 16.00 (środa) oraz drogą elektroniczną.

  W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się z tuł. Ośrodkiem pod nr tel. (0-16) 671-32-33.


  Żurawica, 31.07.2017r.

   GOPS.S.R.VII.420.307.2017

    O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Żurawico działając na podstawie art. 26 USt.6 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych informuje, że od 01 sierpnia br. można składać wnioski o Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz Wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawo do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami W okresie od dnia 01 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

        Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. M. Króla 3 w godz. od 7.30 do 15.30 (poniedziałek – piątek), od 8.00 do 16.00 (środa) oraz drogą elektroniczną.

  W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się z tuł. Ośrodkiem pod nr tel. (0-16) 671-32-33.


  Żurawica, 05.08.2016 r.

  GOPS.ŚR.VII.420.222.2016

   

                       O G Ł O S Z E N I E

              Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art.26 ust.6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych informuje, że od 01 września br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

  Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów przyjmowane będą
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. M. Króla 3 w godz. od 7.30 do 15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) oraz od 8.00 do 16.00 (środa).

  W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się z tut. Ośrodkiem pod nr tel. (0-16) 671-32-33.

              Wójt

       Krzysztof Składowski

   data udostępnienia 2014-03-21
  opublikowane przez Sebastian Sliwiński