Aktualności

Data wytworzenia 2021-08-06

Informacja dot. przyjmowania wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-08-06

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Dzień dobry,

Co dziewiąty mieszkaniec województwa podkarpackiego zmaga się z niepełnosprawnością. Fundacja ADRA Polska postanowiła wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy i uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z tego województwa. 

Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego.

Jak to działa?

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:

https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

Po dokonaniu rejestracji pracownik Fundacji skontaktuje się z każdą zainteresowaną otrzymaniem wsparcia osobą i pomoże w darmowej oraz w pełni anonimowej rejestracji na platformie GrupaWsparcia.pl.

Jaką pomoc oferujemy uczestnikom projektu?

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia psychologicznego i prawnego. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia oraz uzyskać specjalistyczną pomoc. W dedykowanej grupie dla mieszkańców województwa podkarpackiego do dyspozycji osób z niepełnosprawnością będą doświadczeni eksperci – psychoterapeuta oraz prawnik. Użytkownicy mogą uzyskać wsparcie specjalistów zarówno pisząc z nimi na czacie, jak i podczas planowanych spotkań audio w ramach grupy. Dodatkowo przewidziane są także webinary, o których członkowie grupy wsparcia będą informowani z wyprzedzeniem.

Dlaczego pomagamy?

Z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie możemy się dowiedzieć, że w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku 11,7 proc. mieszkańców województwa podkarpackiego zadeklarowało, że zmaga się z niepełnosprawnością. Oznacza to, że problem ten dotyka praktycznie co dziewiątego mieszkańca tego województwa. Jak sytuacja wygląda obecnie, dowiemy się już za niedługo, ale można się spodziewać, że liczba ta nie zmieni się drastycznie. Fundacja ADRA Polska postanowiła więc wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy osób i zaoferować im wsparcie.

Pełna informacja prasowa

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego. 

sporządzone przez : Łukasz Jachemski PR Specialist of ADRA Poland (tel. +48 785 627 718)

Data wytworzenia 2021-07-01

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 02 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r. o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2021r. następuje do dnia 31 października 2021r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 02 sierpnia 2021r.
Natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2021r.

      Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:00 oraz drogą elektroniczną.

      W celu umówienia się na konkretny termin złożenia w/w wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu (16) 671-32-33 lub 797-265-894

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Podinspektor

Data wytworzenia 2021-06-17

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-01-28

Informator Rodzina 500+

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Referent

Data wytworzenia 2021-01-19

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

na okres zasiłkowy 2021/2022

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lutego 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31października 2021r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:00 oraz drogą elektroniczną.

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Referent

Data wytworzenia 2021-01-19

INFORMACJA

Wójt Gminy Żurawica informuje, żeod 01 kwietnia 2021r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021r.

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Referent

Data wytworzenia 2021-01-19

      Zima nie rozpieszcza, bądźmy uważni na innych.
Temperatury spadające w nocy do minus kilkunastu stopni to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób. W tym czasie powinniśmy być szczególnie uczuleni na drugiego człowieka, który może potrzebować naszej pomocy. Nie wahajmy się dzwonić pod numery alarmowe – dzięki temu możemy uratować czyjeś życie.
Numer alarmowy : 112
Policja : 997
Pogotowie ratunkowe : 999
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy 16 67 13 233
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w swoim zakresie prowadzi szereg działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym, samotnym, ubogim i niepełnosprawnym :
– systematyczny monitoring sytuacji rodzin zagrożonych,
– współpraca z policją, służbą zdrowia,
– kontakt z sołtysami, środowiskiem lokalnym,
– pomoc finansowa i rzeczowa zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej,
– kierowanie do noclegowni i schronisk,
Dlatego tak ważne jest reagowanie na wszelkie sytuacje zagrożenia. Jeżeli widzimy na ulicy osoby ubrane niestosownie do panujących warunków, siedzące lub śpiące na ławce czy przystanku – reagujmy. Szczególnie narażone na niebezpieczne skutki wychłodzenia są także osoby w stanie nietrzeźwym, ich organizm jest jeszcze bardziej podatny na utratę ciepła. Nie bądźmy obojętni, nie kierujmy się myślą, że z pewnością ktoś inny zadzwoni pod numer alarmowy.
Troska o drugiego człowieka, o jego bezpieczeństwo, to najlepszy wyraz solidarności społecznej. Solidarności, która w trudnym czasie pandemii jest nam wszystkim szczególnie potrzebna.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-01-19
sporządzone przez : Agnieszka Kaweńska Koordynator POPŻ tel.501-515-099

Data wytworzenia 2021-01-19

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom ,które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.

W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN w przypadku osoby w rodzinie

Dystrybucja artykułów spożywczych rozpoczyna się w dniu 19 stycznia br. od godz 8.30 do 14.00 w Magazynie  Caritas Archidiecezji Przemyskiej  w  Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 29  (brama wjazdowa PKP)  z podziałem mieszkańców na Gminy tj:

Gops Medyka, Stubno, Żurawica – wtorek

Gops Dynów, Przemyśl, Mops Przemyśl – środa

Gops Krzywcza i Dubiecko – czwartek i piątek.

Żywność wydawana jest w formie paczki w skład której wchodzi co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych. W składzie  zestawu rocznego znajduje się : miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, cukier biały, filet z makreli w oleju, pasztet drobiowy, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, fasolka po bretońsku, ser podpuszczkowy dojrzewający, mleko UHT, herbatniki maślane, kasza jęczmienna, ryż biały,  makaron jajeczny, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewka i mus jabłkowy.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej może skorzystać z tzw. Działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.  Działania towarzyszące prowadzone są w formie warsztatów i przekazują niezbędną wiedzę z zakresu kulinarnego, diety i zdrowego odżywiania, zarządzania budżetem domowym i przeciwdziałaniem marnotrawieniu żywności. Działania prowadzone są w sposób cykliczny w okresie dystrybucji żywności.

sporządzone przez : Agnieszka Kaweńska Koordynator POPŻ tel.501-515-099

Data wytworzenia 2020-11-06

Program „Wspieraj Seniora”

W walce z koronawirusem  rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tworząc program „Wspieraj Seniora”.  Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach programu uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-11-06

Apel do mieszkańców gminy Żurawica – zima 2020/2021

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Żurawica, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.
Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów  w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące prosimy sygnały te kierować do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy.

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt telefoniczny :
Numer alarmowy : 112
Policja : 997
Pogotowie ratunkowe : 999
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 67 13 233; 797 265 894

AKTUALIZACJA WYKAZU PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM 2020/2021

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-11-06
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-03-20

               

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-03-12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Żurawica o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zachowania podstawowych zasad higieny dotyczących w szczególności unikania uścisków dłoni oraz zachowania bezpiecznej odległości.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Informacja o koronawirusie.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM to:

– bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną w Przemyślu

ulica Mariacka 4 tel.: +48 16 678 27 86 (w godzinach 7:30 do 15:00 w dni powszednie)

lub Oddział Obserwacyjno-Zakaźny ul. Monte Cassino 18

tel.: +48 16 677 50 00

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni (chyba że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób poczekalni !!! Koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową. Można jednak zmniejszyć ryzyko zakażenia stosując się do następujących zasad:

  1. Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu
  2. unikaj dotykania rękami oczu nosa i ust
  3. zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazowo chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz
  4. Nie zbliżaj się do osób chorych

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do GOPS w Żurawicy

tel.: 16 607 13 23

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-06-14

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik GOPS w Żurawicy poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-05-09

Informacja o terminie składania Wniosków 500+ na okres 2018/2019

Wójt Gminy Żurawica przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego (5oo +) na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są od 01 sierpnia 2018r. do 30-09-2019r.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-05-09

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w łącznym bilansie JST Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-02-27

Szanowni Państwo,

Od 8 lutego Stowarzyszenie „Nowa Kultura” w Jarosławiu realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Sprawiedliwości” w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

GOPS Żurawica

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-01-22

Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Przemyskiego.

Przewodnik

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2018-09-11

Wniosek o stypendia szkolne na rok 2018/2019

Wójt Gminy Żurawica  informację o możliwości ubiegania się o  stypendium szkolne  na rok szkolny 2018/2019.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica