Stypendia

Nabór wniosków o stypendia szkolne

Już od 1 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami składamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 w okresie od 1 września do 15 września 2022 r. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych –do dnia 15 października 2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem:

  • m. Żurawica – 16 888 97 30, 16 888 97 32, 16 888 97 33, 16 888 97 35
  • m. Wyszatyce, Buszkowice – 16 672 38 42
  • m. Bolestraszyce, Buszkowiczki -16 888 97 34
  • m. Orzechowce, Batycze -16 888 97 32
  • m. Kosienice – 16 888 97 33
  • m. Maćkowice – 16 888 97 35
Data ostatniej aktualizacji 2022-08-29
opublikowane przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica