Fundusz alimentacyjny

Data wytworzenia 2021-07-30

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022.

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 02 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r. o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2021r. następuje do dnia 31 października 2021r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 02 sierpnia 2021r.
Natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2021r.

      Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:00 oraz drogą elektroniczną.

      W celu umówienia się na konkretny termin złożenia w/w wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu (16) 671-32-33 lub 797-265-894

Wnioski do pobrania:

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Podinspektor

      Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021, świadczenie „Dobry Start” ( 300+)

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lipca 2020r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2020r. następuje do dnia 31 października 2020r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2020r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2020r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2020/2021 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 01 sierpnia 2020r., natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2020r.


Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 oraz drogą elektroniczną.


Wnioski do pobrania:


data udostępnienia 2014-03-21
opublikowane przez Sebastian Sliwiński