Archiwum aktualności na 2022 rok

Data wytworzenia 2022-12-28

Znamy wyniki programu „Asystent rodziny na rok 2022”

21 grudnia 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wyniki programu „Asystent rodziny na rok 2022”.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, uwzględniając złożone wnioski, dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację programu pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Kwota 8 846 820 zł docelowo ma być przeznaczona na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 455 asystentów rodziny.

- rodzina_asyst.jpg

Dodatki do wynagrodzenia wypłacane będą w ramach resortowego programu „Asystent rodziny na rok 2022”. Dodatek wynoszący do 3000 złotych brutto otrzymają asystenci rodziny z całej Polski. Środki mają być wypłacane jednorazowo lub w kilku częściach (proporcjonalnie do wymiaru etatu). Jak podkreśla Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg: „Przyznanie dodatku to forma docenienia zaangażowania i wysiłku asystentów rodziny w wykonywaniu swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi”.

Tym samym z przyjemnością informujemy, iż Gmina Żurawica również otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2022”, w łącznej kwocie 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100).

- dofinansowanie22.jpg
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-07-01

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2022r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2022r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022r. o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2022r. następuje do dnia 31 października 2022r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2022/2023 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 01 sierpnia 2022r.
Natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2022r.

      Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:00 oraz drogą elektroniczną.

      W celu umówienia się na konkretny termin złożenia w/w wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne:

Żurawica Górna, Kosienice, Batycze, Maćkowice, Orzechowce (16) 672-38-42

Żurawica Dolna, Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce (16) 888-97-32

Fundusz Alimentacyjny (16) 672-38-41

Pomoc Społeczna:

Buszkowice, Wyszatyce (16) 672-38-42

Żurawica Dolna (16) 888-97-30

Bolestraszyce, Buszkowiczki (16) 888-97-34

Kosienice, Żurawica Górna (16) 888-97-33

Orzechowce, Batycze, Żurawica Górna (16) 888-97-32

Maćkowice, Żurawica Dolna (16) 888-97-35

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-05-09

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PRZEMYSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ (również dla Uchodźców z Ukrainy  ), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców:

1.    PLAKAT i INFORMATOR: prezentujące dostępność nieodpłatnych świadczeń ustawowych

2.    E-BIULETYN: z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał

3.     ARTYKUŁY TEMATYCZNE: z różnych dziedzin prawa

W/w materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej – podstrona dostępna w 3 wersjach językowych:          


Dodatkowo dla Uchodźców z Ukrainy przygotowaliśmy:

4.    MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI: zawierający dane przydatne zarówno uchodźcom, jaki i udzielającym świadczeń w punktach – aktualizowane na bieżąco (dostępny TUTAJ)

5.     INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: zawierający zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce,   specjalizujących się w prawie cudzoziemców i gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (wersja  dostępna TUTAJ  |  wersja  dostępna TUTAJ)

6.     10 E-PLANSZ EDUKACYJNYCH DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: (wersja  dostępna TUTAJ  |  wersja  dostępna TUTAJ)

7.     ANIMOWANY, EDUKACYJNY SPOT DOT. ZASAD KORZYSTANIA I ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: lektor  + napisy  dostępny TUTAJ)


Ponadto zachęcamy do śledzenia:

naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-04-30

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Senior+ w Żurawicy i w Batyczach

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-04-14
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-04-14

Ulotka dotycząca pośrednictwa pracy

W załączeniu Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje ulotkę dotyczącą pośrednictwa pracy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-04-01

Konkurs/Ogłoszenie na kierownika klubu senior+ Żurawica, oraz kierownika klubu senior+ w Batyczach

Dokumenty do pobrania:

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-04-01

Materiał informacyjny o zasadach przyjmowania świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-18

Informacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej dotyczące przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. U. Poz. 583)

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-18

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – Wniosek

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-16

Szanowni Państwo,

jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na
– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD  800 119 119 

Telefon działa codziennie w godz. 14-22. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci. 

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez 
Czat zaufania TPD  na stronie internetowej  800119119.pl 

Więcej informacji

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl

Udostępnij w mediach społecznościowych
https://www.facebook.com/TPDZG/posts/254920053506576

Zamówienie plakatu informacyjnego A3 ze zrywkami – odpowiedz na tę wiadomość, podając tylko adres wysyłki i nazwisko, na jakie ma zostać zaadresowana

https://publicystyka.ngo.pl/tpd-uruchomilo-telefon-i-czat-zaufania-z-psychologiem-dla-dzieci-i-mlodziezy-379364

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-16

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam krótki poradnik (ulotkę) dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-16

Nowa zakładka dotycząca rynku pracy dla obywateli Ukrainy na wortalu publicznych służb zatrudnienia

16.03.2022

Na wortalu publicznych służb zatrudnienia pojawiła się nowa zakładka adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Dostępna również w języku ukraińskim zakładka Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy – zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, a także pomocy w innych obszarach.

Na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronienia przez działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zakładka (link https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy) o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

·     Rynek pracy w Polsce

·     Rynek pracy w Unii Europejskiej

·     Pomoc w innych obszarach

Gdzie szukać informacji?

Najważniejszą stroną internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy – również w znalezieniu pracy – jest www.pomagamukrainie.gov.pl. Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczące rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in. do:

·     Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

·     Portalu usług elektronicznych urzędów pracy

·     Centralnej Bazy Ofert Pracy i aplikacji ePraca

·     Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-15
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-15
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2022-03-15

Ulotka dotycząca infolinii dla osób niesłyszących z Ukrainy

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica