Archiwum aktualności na 2019 rok

Data wytworzenia 2019-06-14

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik GOPS w Żurawicy poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-05-09

Informacja o terminie składania Wniosków 500+ na okres 2018/2019

Wójt Gminy Żurawica przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego (5oo +) na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są od 01 sierpnia 2018r. do 30-09-2019r.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-05-09

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w łącznym bilansie JST Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-02-27

Szanowni Państwo,

Od 8 lutego Stowarzyszenie „Nowa Kultura” w Jarosławiu realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Sprawiedliwości” w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

GOPS Żurawica

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2019-01-22

Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Przemyskiego.

Przewodnik

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica