Archiwum aktualności na 2021 rok

Data wytworzenia 2021-12-31

Informacja o lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu przemyskiego w 2022 r.

sporządzone przez : Ryszard Cząstka Naczelnik Wydziału ORO

Data wytworzenia 2021-12-28

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-11-25

Czym jest Kampania 16 Dni?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Temat przewodni Kampanii

Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala corocznie temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Jak mogę się włączyć?

Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii:

 • upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
 • organizując spotkanie, wystawę, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
 • przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.

Więcej informacji na temat możliwości włączenia się znajdziesz w Przewodniku dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię.

Zachęcamy do współpracy: e-mail: 16dni@autonomia.org.pl

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-08-06

Informacja dot. przyjmowania wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-08-06

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Dzień dobry,

Co dziewiąty mieszkaniec województwa podkarpackiego zmaga się z niepełnosprawnością. Fundacja ADRA Polska postanowiła wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy i uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z tego województwa. 

Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego.

Jak to działa?

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:

https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

Po dokonaniu rejestracji pracownik Fundacji skontaktuje się z każdą zainteresowaną otrzymaniem wsparcia osobą i pomoże w darmowej oraz w pełni anonimowej rejestracji na platformie GrupaWsparcia.pl.

Jaką pomoc oferujemy uczestnikom projektu?

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia psychologicznego i prawnego. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia oraz uzyskać specjalistyczną pomoc. W dedykowanej grupie dla mieszkańców województwa podkarpackiego do dyspozycji osób z niepełnosprawnością będą doświadczeni eksperci – psychoterapeuta oraz prawnik. Użytkownicy mogą uzyskać wsparcie specjalistów zarówno pisząc z nimi na czacie, jak i podczas planowanych spotkań audio w ramach grupy. Dodatkowo przewidziane są także webinary, o których członkowie grupy wsparcia będą informowani z wyprzedzeniem.

Dlaczego pomagamy?

Z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie możemy się dowiedzieć, że w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku 11,7 proc. mieszkańców województwa podkarpackiego zadeklarowało, że zmaga się z niepełnosprawnością. Oznacza to, że problem ten dotyka praktycznie co dziewiątego mieszkańca tego województwa. Jak sytuacja wygląda obecnie, dowiemy się już za niedługo, ale można się spodziewać, że liczba ta nie zmieni się drastycznie. Fundacja ADRA Polska postanowiła więc wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy osób i zaoferować im wsparcie.

Pełna informacja prasowa

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego. 

sporządzone przez : Łukasz Jachemski PR Specialist of ADRA Poland (tel. +48 785 627 718)

Data wytworzenia 2021-07-01

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 02 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r. o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2021r. następuje do dnia 31 października 2021r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 02 sierpnia 2021r.
Natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2021r.

      Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:00 oraz drogą elektroniczną.

      W celu umówienia się na konkretny termin złożenia w/w wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu (16) 671-32-33 lub 797-265-894

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Podinspektor

Data wytworzenia 2021-06-17

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-01-28

Informator Rodzina 500+

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Referent

Data wytworzenia 2021-01-19

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

na okres zasiłkowy 2021/2022

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lutego 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31października 2021r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:00 oraz drogą elektroniczną.

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Referent

Data wytworzenia 2021-01-19

INFORMACJA

Wójt Gminy Żurawica informuje, żeod 01 kwietnia 2021r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021r.

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Referent

Data wytworzenia 2021-01-19

      Zima nie rozpieszcza, bądźmy uważni na innych.
Temperatury spadające w nocy do minus kilkunastu stopni to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób. W tym czasie powinniśmy być szczególnie uczuleni na drugiego człowieka, który może potrzebować naszej pomocy. Nie wahajmy się dzwonić pod numery alarmowe – dzięki temu możemy uratować czyjeś życie.
Numer alarmowy : 112
Policja : 997
Pogotowie ratunkowe : 999
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy 16 67 13 233
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w swoim zakresie prowadzi szereg działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym, samotnym, ubogim i niepełnosprawnym :
– systematyczny monitoring sytuacji rodzin zagrożonych,
– współpraca z policją, służbą zdrowia,
– kontakt z sołtysami, środowiskiem lokalnym,
– pomoc finansowa i rzeczowa zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej,
– kierowanie do noclegowni i schronisk,
Dlatego tak ważne jest reagowanie na wszelkie sytuacje zagrożenia. Jeżeli widzimy na ulicy osoby ubrane niestosownie do panujących warunków, siedzące lub śpiące na ławce czy przystanku – reagujmy. Szczególnie narażone na niebezpieczne skutki wychłodzenia są także osoby w stanie nietrzeźwym, ich organizm jest jeszcze bardziej podatny na utratę ciepła. Nie bądźmy obojętni, nie kierujmy się myślą, że z pewnością ktoś inny zadzwoni pod numer alarmowy.
Troska o drugiego człowieka, o jego bezpieczeństwo, to najlepszy wyraz solidarności społecznej. Solidarności, która w trudnym czasie pandemii jest nam wszystkim szczególnie potrzebna.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-01-19
sporządzone przez : Agnieszka Kaweńska Koordynator POPŻ tel.501-515-099

Data wytworzenia 2021-01-19

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom ,które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.

W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN w przypadku osoby w rodzinie

Dystrybucja artykułów spożywczych rozpoczyna się w dniu 19 stycznia br. od godz 8.30 do 14.00 w Magazynie  Caritas Archidiecezji Przemyskiej  w  Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 29  (brama wjazdowa PKP)  z podziałem mieszkańców na Gminy tj:

Gops Medyka, Stubno, Żurawica – wtorek

Gops Dynów, Przemyśl, Mops Przemyśl – środa

Gops Krzywcza i Dubiecko – czwartek i piątek.

Żywność wydawana jest w formie paczki w skład której wchodzi co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych. W składzie  zestawu rocznego znajduje się : miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, cukier biały, filet z makreli w oleju, pasztet drobiowy, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, fasolka po bretońsku, ser podpuszczkowy dojrzewający, mleko UHT, herbatniki maślane, kasza jęczmienna, ryż biały,  makaron jajeczny, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewka i mus jabłkowy.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej może skorzystać z tzw. Działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.  Działania towarzyszące prowadzone są w formie warsztatów i przekazują niezbędną wiedzę z zakresu kulinarnego, diety i zdrowego odżywiania, zarządzania budżetem domowym i przeciwdziałaniem marnotrawieniu żywności. Działania prowadzone są w sposób cykliczny w okresie dystrybucji żywności.

sporządzone przez : Agnieszka Kaweńska Koordynator POPŻ tel.501-515-099