Stypendia

Nabór wniosków o stypendia szkolne

          Wójt Gminy Żurawica informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne.

Wnioski o przyznanie stypendium są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. M. Króla 3 w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30

w środę od 8:00 do 16:00.

Data ostatniej aktualizacji 2021-03-01
opublikowane przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica