Wniosek o stypendia szkolne na rok 2018/2019

Wniosek o stypendia szkolne na rok 2018/2019.

Obraz na stronie

Wójt Gminy Żurawica  informację o możliwości ubiegania się o  stypendium szkolne  na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski o przyznanie stypendium są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. M. Króla 3

W dniach poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30 w środę od 8:00 do 16:00.

Pliki do pobrania:

sporządzone przez: Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica