Placówki

AKTUALIZACJA WYKAZU PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM 2020/2021

Schroniska, noclegownie

Lp.

Miejscowość

Pełna nazwa

Adres/tel.

Podmiot prowadzący

Formy pomocy

1.

Dębica

Powiat Dębicki

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

39-200 Dębica
ul. Słoneczna 1

tel. 500-186-702
debica@tpba.pl
anna.wojcik@ab.org.pl

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło w Dębicy

Całodobowe schronienie – 35 miejsc, maksymalne zwiększenie do 40

2.

Schronisko dla bezdomnych kobiet

 39-200 Dębica
ul. św. Brata Alberta 2
tel. 503-615-227

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło w Dębicy

Całodobowe schronienie – 50 miejsc, maksymalne zwiększenie do 55,

3.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

 39-200 Dębica
ul. św. Brata Alberta 2
tel. 503-615-227

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło w Dębicy

Całodobowe schronienie – 80 miejsc, maksymalne zwiększenie do 85,

4.

Gwizdaj

Powiat Przeworski

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

37-200 Przeworsk
Gwizdaj
Al. Jana Pawła II 3a
tel. (17) 715-00-74
695-365-400

Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych
w Gwizdaju

Całodobowe schronienie dla 30 osób

5.

 

Jarosław
Powiat Jarosławski

Schronisko dla bezdomnych kobiet

37-500 Jarosław
ul. Jasna 4
tel. (16 ) 621-35-76

schroniskobrataalberta@
gmail.com

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Jarosławiu

 

Całodobowe schronienie dla 35 osób

 

6.

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

37-500 Jarosław
ul. Sanowa 11
tel. (16) 621-44-76

kolgmed@poczta.onet.pl

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „Wzrastanie”

Całodobowe schronienie dla 78 osób

7.

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi

37-500 Jarosław
ul. Sanowa 11
tel. (16) 621-44-76

kolgmed@poczta.onet.pl

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „Wzrastanie”

Całodobowe schronienie dla 20 osób

8.

Ogrzewalnia

 

37-500 Jarosław
ul. Sanowa 11
tel. (16) 621-44-76
kolgmed@poczta.onet.pl

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „Wzrastanie”

10 miejsc noclegowych
w ogrzewalni

 

9.

 

Jasło
Powiat Jasielski

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

 

38-200 Jasło
ul. M. Konopnickiej 86
tel. (13) 448-02-40

albertjaslo@poczta.onet.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta

 

35 miejsc noclegowych, maksymalne
zwiększenie do 45,

10.

Ogrzewalnia

38-200 Jasło
ul. M. Konopnickiej 86
tel. (13) 448-02-40 albertjaslo@poczta.onet.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta

5 miejsc

11.

 

Krosno
Powiat Krośnieński Grodzki

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 26
tel. (13) 436-83-90

781-581-700
tpba.krosno@gmail.com

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie

Całodobowe utrzymanie, miejsc – 15, maksymalne zwiększenie do 25 miejsc w okresie zimowym

12

Leżajsk
Powiat Leżajski

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

37-300 Leżajsk
ul. Jarosławska 4
tel. (17) 240-24-01

Caritas Archidiecezji Przemyskiej o/Leżajsk

Noclegi dla bezdomnych mężczyzn, I – XII, 30 miejsc

13.

Mielec
Powiat Mielecki

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn

39-300 Mielec
ul. Sandomierska 19
tel. (17) 586-22-52

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Mieleckie

Całodobowe schronienie, miejsc – 29, w tym 21 dla mężczyzn i 8 dla kobiet

14.

Noclegownia

39-300 Mielec
ul. Sandomierska 19
tel. (17) 586-22-52

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Mieleckie

Pomoc w postaci miejsca noclegowego, schronienie od 18.00 do 8.00, umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju, możliwość skorzystania z węzła sanitarnego, wymiana odzieży, zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji i inna niezbędna pomoc –
12 miejsc

15.

Ogrzewalnia

39-300 Mielec
ul. Sandomierska 19
tel. (17) 586-22-52

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Mieleckie

Zapewnienie miejsca siedzącego, od 01.10 do 31.03 w godz. 18.00-8.00, od 01.04 do 30.09 w godz. 19.00-7.00 – 4 miejsca

16.

 

 

 

Przemyśl
Powiat Przemyski Grodzki

 

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta

 

37-700 Przemyśl
ul. F. Focha 12
tel. (16) 677-07-62

schronisko_przemysl@wp.pl

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Całodobowe schronienie, miejsc stałych – 50, możliwość zwiększenia do 80

17.

Caritas Dom Matki i Dziecka

37-700 Przemyśl
ul. Prądzyńskiego 8
tel. (16) 670-00-93

domsammat@op.pl

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

Całodobowe schronienie dla kobiet w ciąży i matek
z dziećmi; miejsc stałych 20,
z możliwością zwiększenia  do 30

18.

 

 

 

Racławówka
gm. Boguchwała
Powiat Rzeszowski Ziemski

 

 

 

 

 

 

Racławówka
gm. Boguchwała
Powiat Rzeszowski Ziemski

 

Schronisko dla bezdomnych kobiet

36-047 Niechobrz
Racławówka 132
tel. (17) 862-30-91

albertynka132@wp.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Całodobowe schronienie przez cały rok, wyżywienie, wymiana niezbędnej odzieży, praca resocjalizacyjna i inna niezbędna pomoc; ilość miejsc 40

19.

Schronisko dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi

36-047 Niechobrz
Racławówka 132
tel. (17) 862-30-91

albertynka132@wp.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

Całodobowe schronienie przez cały rok, wyżywienie, opieka higieniczna, usługi opiekuńcze, wymiana odzieży, pomoc w dostępie do świadczeń medycznych i inna niezbędna pomoc, ilość miejsc – 5

 

20.

Noclegownia dla bezdomnych kobiet

36-047 Niechobrz
Racławówka 132
tel. (17) 862-30-91

albertynka132@wp.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Tymczasowe schronienie
przez cały rok, od 1 października do 31 marca od 18.00 do 8.00, od 1 kwietnia do 30 września w godz. 19.00-7.00,

posiłek, skorzystanie z węzła sanitarnego, wymiana odzieży i inna niezbędna pomoc ilość miejsc – 3

21.

Rudnik n/Sanem
Powiat Niżański

Schronisko dla bezdomnych kobiet

37-420 Rudnik n/Sanem
ul. Rzeszowska 35
tel. (15) 649-21-86

oikrudnikns@wp.pl

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Całodobowe schronienie dla 10 kobiet

 

22.

 

 

Rzeszów
Powiat Rzeszowski Grodzki

 

 

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

35-006 Rzeszów
ul. Styki 21
tel. (17) 852-15-71

biuro@bratalbert.rzeszow.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Tymczasowe schronienie
przez cały rok, od 1 października do 31 marca od 18.00 do 8.00, od 1 kwietnia do 30 września w godz. 19.00-7.00,

posiłek, skorzystanie z węzła sanitarnego, wymiana odzieży i inna niezbędna pomoc, ilość miejsc  – 17

 

23.

Rzeszów
Powiat Rzeszowski Grodzki

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

35-006 Rzeszów
ul. Styki 21
tel. (17) 852-15-71

biuro@bratalbert.rzeszow.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Całodobowe schronienie przez cały rok, wyżywienie, wymiana niezbędnej odzieży, praca resocjalizacyjna i inna niezbędna pomoc,
liczba miejsc – 80

24.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi

35-006 Rzeszów
ul. Styki 21
tel. (17) 852-15-71

biuro@bratalbert.rzeszow.pl

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Całodobowe schronienie przez cały rok, wyżywienie, opieka higieniczna, usługi opiekuńcze, wymiana odzieży, pomoc w dostępie do świadczeń medycznych i inna niezbędna pomoc, ilość miejsc – 5

25.

Sanok
Powiat Sanocki

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych imienia św. Brata Alberta

 

38-500 Sanok
ul. Hetmańska 11
tel. (13) 464-28-95

bratalbertsanok@gmail.com

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku

71 miejsc noclegowych

26.

Schronisko z usługami opiekuńczymi

 

38-500 Sanok
ul. Hetmańska 11
tel. (13) 464-28-95

bratalbertsanok@gmail.com

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku

17 miejsc noclegowych

27.

Stalowa Wola
Powiat Stalowowolski

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
im. Św. Brata Alberta

 

37-450 Stalowa Wola
ul. Jaśminowa 2
tel. (15) 842-17-25

swalbert321@interia.pl

Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

Całodobowe schronienie, nocleg, wyżywienie, wymiana odzieży, kontakt
z terapeutą, psychologiem, pomoc prawna
i socjalna; miejsc – 18, maksymalne zwiększenie do 25 miejsc

28.

 

Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeski Grodzki

 

Schronisko dla bezdomnych

39-400 Tarnobrzeg
ul. Zwierzyniecka 22a
tel. 534-653-162
adres do korespondencji:
39-400 Tarnobrzeg
ul. Konstytucji 3 Maja 11
tel. 609-674-649

534-653-162
serbinow@sandomierz.opoka.org.pl

 

Parafia MBNP
w Tarnobrzegu

Całodobowe schronienie; liczba miejsc stałych – 80

 

Placówki prowadzące dożywianie

Lp.

Miejscowość

Pełna nazwa

Adres/tel.

Podmiot prowadzący

Formy pomocy

1.

Brzozów
Powiat Brzozowski

Jadłodajnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

36-200 Brzozów
ul. Kazimierzowska 2
tel. 576-962-373

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

 

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, dla 60 osób

2.

 

Dębica
Powiat Dębicki

 

Parafia Miłosierdzia Bożego

39-200 Dębica
ul. Mickiewicza 2
tel. (14) 681-24-01

Kuchnia Caritas

Posiłki w formie gorącej zupy bez możliwości konsumpcji na miejscu
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 14.00

3.

Długie
Powiat Krośnieński

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka

38-440 Jedlicze
Długie 9
tel. (13) 435-20-26

Powiat Krośnieński

Ciepły posiłek, całodobowo

4.

Dukla
Powiat Krośnieński

 

Restauracja„Graniczna” s.c.

38-450 Dukla
ul. Rynek 18
tel. (13) 433-01-09

Spółka cywilna

Posiłki dla podopiecznych MOPS w Dukli

5.

Grodzisko DolnePowiat Leżajski

Świetlica socjoterapeutyczna „Caritas”-placówka wsparcia dziennego

37-306 Grodzisko Dolne 248
tel. 602-114-261

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

Opieka nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00 dla 40 dzieci, program profilaktyczno-opiekuńczy i edukacyjny, dożywianie dzieci w formie ciepłych posiłków

6.

 

Głogów Małopolski
Powiat Rzeszowski Ziemski

Punkt wydawania posiłków

 

36-060 Głogów Małopolski
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
tel. (17) 851-75-83,

(17) 851-72-62

Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00 – 13.30,
dla 40 osób

7.

Haczów
Powiat Brzozowski

Punkt wydawania żywności przy GOPS w Haczowie

36-213 Haczów
Haczów 573
tel. (13) 439-10-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

Pomoc żywnościowa w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej
w Krośnie

8.

 

 

Jarosław
Powiat Jarosławski

 

 

 

Jadalnia u Ojca Pio

37– 500 Jarosław
ul. 3-go Maja 12
tel. 514-208-525

Parafia Najświętszej Maryi Królowej Polski
w Jarosławiu

 

 

Od V 2016r. gorący posiłek od poniedziałku do niedzieli o godz. 12:00 dla potrzebujących, wydawanych jest 25 posiłków

9.

 

 

 

 

 

Jarosław
Powiat Jarosławski

 

 

 

 

 

 

Punkt wydawania żywności

37-500 Jarosław
ul. Słowackiego 34

tel. (16) 624-89-20
(MOPS Jarosław-wydawanie skierowań)

Zarząd Okręgowy
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Przemyślu

Wydawanie żywności
w ramach programu FEAD- od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-13.00
ul. Pruchnicka (za stacją benzynową ORLEN)

10.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Przemyśl

Os. Jagiellonów 1
37-500 Jarosław
tel. (16) 621-46-87

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Jarosławiu

 

Opieka nad grupą dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Dożywianie w formie kanapek, napojów, owoców, zdrowych przekąsek dla około 15 dzieci

11.

 

Bar Smakosz

 

37-800 Jarosław
ul. Słowackiego 28B
tel. (16) 621-52-40

Udzielanie posiłku potrzebującym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

Pomoc w formie gorących posiłków w okresie od poniedziałku do soboty w godz. 6.30-17.30 z wyjątkiem niedziel i świąt na podstawie indywidualnych decyzji wydawanych przez MOPS w Jarosławiu

12.

Jasło
Powiat Jasielski

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadłodajnia Caritas Diecezji Rzeszowskiej

38-200 Jasło
ul. Za Bursą 1A
tel. (13) 446-56-02

CARITAS Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło

 

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku dla 60-70 osób, z możliwością zwiększenia, w godz. 12.00 – 13.30, paczki żywnościowe
w okresie świątecznym, paczki mikołajkowe, wigilia dla osób samotnych bezdomnych

13.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego pn. „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MŁODYCH w Jaśle”

38-200 Jasło
ul. Krasińskiego 4
tel. 886-329-348

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława BM w Jaśle

 

Opieka dla 30 dzieci i młodzieżą od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 – 18.00, w piątek w godz.
9.00 – 15.00; program

profilaktyczno-opiekuńczy
z elementami terapii, pomoc socjalna, dożywianie
w formie: codziennych podwieczorków w roku szkolnym oraz jednodaniowych obiadów
w okresie ferii zimowych
i wakacji dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Jasła

 

14.

 

 

 

Jasło
Powiat Jasielski

 

 

 

Franciszkańska świetlica „Radosna Przystań”

38-200 Jasło
ul. Szopena 1
tel. 501-061-421

Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
( Franciszkanów)

 

Dożywianie w formie codziennych podwieczorków w postaci drożdżówek lub paczek żywnościowych (z powodu COVID-19). Opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku 6 – 15 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 18.00 dla 30 dzieci, korepetycje dla uczniów, koła zainteresowań, warsztaty artystyczne

15.

Kolbuszowa
Powiat Kolbuszowski

Jadłodajnia Caritas przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 

36-100 Kolbuszowa
ul. J. Bytnara 3
tel. (17) 227-40-86

Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Wszystkich Świętych

 

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku
w godz. 12.30 – 13.30,
dla 15 osób

16.

Krasne
Powiat Rzeszowski Ziemski

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Gminny Ośrodek Kultury
36-007 Krasne 743
tel. (17) 855-52-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

 

Posiłki :suchy prowiant, 25 miejsc dla dzieci, wtorek w godz. 13.00-15.00, czwartek w godz. 16.00-18.00, piątek w godz. 14.00-16.00

 

17.

 

 

 

 

Krosno
Powiat Krośnieński Grodzki

 

 

 

Kuchnia dla ubogich

 

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 26
tel. (13) 436-83-90

781-581-700
tpba.krosno@gmail.com

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Krośnieńskie

 

Gorące posiłki dwudaniowe, chleb, od poniedziałku do soboty w godz. 11.30 – 13.30,
dla 80 osób

18.

Świetlica dla rodzin wielodzietnych i niepełnych

38-400 Krosno
ul. Kisielewskiego 4
tel. (13) 432-38-99

trw_krosno@wp.pl

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

 

Kanapki, zapiekanki, chleb, owoce, herbata;
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 12.30-16.30,
dla 45 osób

19.

Punkt Wydawania Żywności

38-400 Krosno
ul. Grodzka 45

(magazyn na terenie szpitala)

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Wydawanie artykułów spożywczych – realizacja programu POPŻ 2014-2020, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-13.00
(szczegółowe terminy ustalane na bieżąco w zależności od dostaw żywności)

20.

Placówka Wsparcia Dziennego
„Ogródek Jordanowski”

38-400 Krosno
ul. Grunwaldzka 15
tel. (13) 432-05-62

Gmina Krosno
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

 

Podwieczorek – gorące danie, owoce, herbata, napoje; poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.30 dla 15 dzieci

21.

Krosno
Powiat Krośnieński Grodzki

Placówka Wsparcia Dziennego
„Ogródek Jordanowski”

38-400 Krosno
ul. Chopina 8
tel. 513-354-353

Gmina Krosno
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Podwieczorek – gorące danie, herbata, napoje, owoce poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 15.00-17.30 dla 15 dzieci

22.

Placówka Wsparcia Dziennego
„Ogródek Jordanowski”

38-400 Krosno
ul. Kopernika 10

Gmina Krosno
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Podwieczorek – gorące danie, herbata, napoje, owoce,
wtorek, piątek, sobota w godz. 15.00-18.00
dla 15 dzieci

23.

Placówka Wsparcia Dziennego
„Ogródek Jordanowski”

38-400 Krosno
ul. Jana Pawła II 33

Gmina Krosno
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Podwieczorek – gorące danie, herbata, napoje, owoce,
wtorek, czwartek, piątek
w godz. 14.00-17.30
dla 15 dzieci

24.

Placówka Wsparcia Dziennego
„Ogródek Jordanowski”

38-400 Krosno
ul. Decowskiego 107

Gmina Krosno
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Podwieczorek – gorące danie, herbata, napoje, owoce,
wtorek, czwartek,
w godz. 13.30-17.00
piątek w godz. 13.30-16.30 dla 15 dzieci

25.

 

Placówka Wsparcia Dziennego
„Ogródek Jordanowski”

38-400 Krosno
ul. Prochownia 7

Gmina Krosno
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Poniedziałek-piątek
w godz. 14.30-16.30
dla 15 dzieci

26.

Krosno
Powiat Krośnieński Grodzki

Placówka Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”

38-400 Krosno
ul. Grodzka 20

tel. (13) 474-39-69

Gmina Krosno
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Poniedziałek-piątek w  godz. 11.00 – 19.00, w soboty w godz. 10.00 – 14.00, w dniach wolnych od nauki szkolnej (wakacje, ferie) od 7.30 do 19.00 dla 80 dzieci; podwieczorek – gorące danie, owoce, napoje, herbata

27.

Lesko
Powiat Leski

 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Lesku przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

 

38-600 Lesko
ul. Kościuszki 10
tel. (13) 469-65-33

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lesku

W miarę otrzymanych darowizn – dożywianie w formie podwieczorków dla dzieci i młodzieży – wydawane w godz. 15.00 – 18.00, od poniedziałku
do piątku

Działalność świetlicy została zawieszona w związku ze stanem epidemii

28.

Leżajsk
Powiat Leżajski

 

Jadłodajnia dla ubogich prowadzona przez Caritas o/Leżajsk

37-300 Leżajsk
ul. Jarosławska 4
tel. (17) 240-24-01 do 402

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

Posiłki gorące, I – XII,
od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00 – 13.00,
dla 50 osób

29.

Lubaczów
Powiat Lubaczowski

Stołówka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie

37-600 Lubaczów
ul. Wyszyńskiego 4
tel. (16) 632-90-45

mops@lubaczow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

 

Obiady od poniedziałku do piątku dla 40 osób starszych
(w tym również za odpłatnością
w godz. 12.30 – 14.00)

30.

Łańcut
Powiat Łańcucki

Kuchnia dla ubogich

37-100 Łańcut
ul. Ottona z Pilczy 2
tel. (17) 225-28-68

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta

Koło Łańcuckie

 

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 14.00,
dla 150 osób

31.

 

Malawa
Powiat Rzeszowski Ziemski

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Zespół Szkół w Malawie
36-007 Krasne
Malawa 199
tel. (17) 855-42-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

 

Posiłki: suchy prowiant,
25 miejsc dla dzieci,
środa i czwartek w godz. 13.00-16.00

32.

 

 

Mielec
Powiat Mielecki

 

 

Jadłodajnia Caritas

39-300 Mielec
ul. Kilińskiego 17
tel. 516-690-544

Caritas przy Parafii
pw. Św. Mateusza

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 – 12.00, oraz w soboty od 9.00 – 10.00
wg. potrzeb

Pomoc finansowa na realizację recept w aptece i pokrycie rachunków za media.

33.

 

 

 

 

 

Mielec
Powiat Mielecki

 

 

 

 

 

 

 

Jadłodajnia Caritas

39-300 Mielec
ul. al. Niepodległości 5
tel. (17) 586-22-62

Caritas przy Parafii
pw. MBNP

Gorące posiłki
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00
oraz w soboty
w godz. 10.00 – 12.00
wg. potrzeb

Pomoc finansowa na realizację recept w aptece oraz pomoc rzeczowa w formie paczek świątecznych

34.

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica TPD w Mielcu

39-300 Mielec
ul. Chopina 8
tel. (17) 583-66-21

tpdmielec51@interia.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu

Gorące posiłki dla dzieci (45 osób), od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00. Pomoc żywnościowa w formie paczek świątecznych

35.

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

39-300 Mielec
ul. Ks. Henryka Arczewskiego 5A
tel. 603-490-667
wojtowiczka83@o2.pl

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafialny MBNP w Mielcu

Gorące posiłki dla dzieci (25 miejsc),
od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-15.00

36.

 

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica TPD w Mielcu

 

39-300 Mielec
ul. Warneńczyka 3

tel. (17) 582-58-47
tpdmielec51@interia.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu

Gorące posiłki dla dzieci (25 osób), od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00. Pomoc żywnościowa w formie paczek świątecznych

37.

Mielec
Powiat Mielecki

 

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Tchnienie”

 

39-300 Mielec
ul. Pisarska 16

tel. 694-262-875

Parafia pw. Ducha Św. w Mielcu

Gorące posiłki dla dzieci (40 miejsc), od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00

38.

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Lumen”

 

39-300 Mielec
ul. Bł. Ks. R. Sitki 3

tel. 501-563-160

Oddział Caritas przy Parafii św. Mateusza w Mielcu

Gorące posiłki dla dzieci (15 miejsc), od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00

39.

Placówka wsparcia dziennego

 

39-300 Mielec
ul. Inwestorów 3D/5

tel. 792-672-423

Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia – „Rozwiązanie”

Gorące posiłki dla dzieci (12 miejsc), od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00

40.

Nowa Dęba
Powiat Tarnobrzeski

Punkt Wydawania Posiłków przy MGOPS w Nowej Dębie

39-460 Nowa Dęba
ul. M. Reja 3
tel. (15) 846-34-94

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie

 

Gorące posiłek jednodaniowy od poniedziałku do piątku wydawane w godz. 11.30 – 13.00, dla 87 osób

41.

Nisko
Powiat Niżański

Restauracja RESTTOM

37-400 Nisko
ul. Kościuszki 8
tel. (15) 841-42-11

Osoba fizyczna, umowa zawarta pomiędzy gminą a właścicielem firmy

 

Gorący posiłek jednodaniowy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 na skierowanie OPS

42.

 

Nowa Sarzyna
Powiat Leżajski

 

 

Świetlica środowiskowa – placówka wsparcia dziennego dla dzieci przy Zespole Szkół w Nowej Sarzynie

37-310 Nowa Sarzyna
ul. KEN 5
tel. (17) 241-53-57

Stowarzyszenie
„Integracja bez Granic”
w Sarzynie

Wyżywienie (suchy prowiant) dla dzieci i młodzieży, wtorek i środa, w godz. 16.00-19.00 Działalność świetlicy została zawieszona w związku ze stanem epidemii

 

 

43.

 

 

Punkt
wydawania gorącego posiłku

Ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
(Punkt wydawania posiłku)
37-310 Nowa Sarzyna
ul. KEN 5
tel. (17) 717-74-75

 

Spółdzielnia Socjalna „Eureka” w Nowej Sarzynie

Gorący posiłek, chleb (kanapki) dla klientów MGOPS 7 dni w tygodniu,
w tym gorący posiłek przez 5 dni w tygodniu oraz suchy prowiant na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne;

w godz. 11.30 – 13.00

44.

Palikówka
Powiat Rzeszowski Ziemski

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Zespół Szkół w Palikówce
36-073 Strażów
Palikówka 271
tel. (17) 771-13-70

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

Posiłki: suchy prowiant, 25 miejsc dla dzieci, środa i czwartek
w godz. 13.00-16.00

45.

Przemyśl
Powiat Przemyski Grodzki

Kuchnia dla ubogich

37-700 Przemyśl
ul. Kapitulna 1
tel. (16) 676-90-60

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Gorąca zupa + chleb, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godz. 12.30-14.30, ok. 300 porcji

46.

Kuchnia dla potrzebujących

37-700 Przemyśl
ul. Poniatowskiego 33

Klasztor Sióstr Felicjanek
tel. (16) 670-72-24

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Gorąca zupa wydawana codziennie, z wyłączeniem świąt i niedziel, w godz. 11.00-12.00, ok. 30 porcji

47.

Przemyśl
Powiat Przemyski Grodzki

Świetlica Socjoterapeutyczna „Perspektywa”

37-700 Przemyśl
ul. Piotra Skargi 6
tel. (16) 642-77-22

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

1 gorący posiłek dla 60 dzieci, czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-19.00

48.

Świetlica Środowiskowa „Iskierka”

37-700 Przemyśl
ul. Borelowskiego 9
tel. (16) 670-76-76

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Przemyślu

 

Kanapki, napoje, słodycze, owoce dla 20 dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 19.00

49.

Punkt Wydawania Żywności w ramach programu FEAD

37-700 Przemyśl
ul. Monte Casino 18

tel. (16) 678-60-08

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu

 

Wydawanie artykułów spożywczych wg. skierowań MOPS – od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-13.30

50.

 

Punkt Wydawania Żywności w ramach programu FEAD

37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 29

(magazyn PKP)
tel. (16) 678-90-60

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

Wydawanie artykułów spożywczych wg. skierowań MOPS – od wtorku do piątku w godz. 8.30-14.00

 

51.

Klub Seniora „Młodzi Duchem”

37-700 Przemyśl
ul. ks. Piotra Skargi 6
tel. (16) 642-77-22

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

1 gorący posiłek dla 60 osób, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-16.30

 

52.

Przemyśl
Powiat Przemyski Grodzki

Dom Dziennego Pobytu

37-700 Przemyśl
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5
tel. (16) 678-20-62

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

1 ciepły posiłek + suchy prowiant na śniadanie
i kolację dla 30 osób; czynne od poniedziałku do piątku,
w godz. 9.00-16.30

53.

Świetlica Środowiskowa „Przystań”

37-700 Przemyśl
ul. Opalińskiego 11a
tel. (16) 678-33-82
tpd@o2.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Okręgowego w Przemyślu
Plac Dominikański 3

Kanapki, napoje, słodycze, owoce dla 30 dzieci;
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.30-19.30

54.

Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza ”Oratorium”

37-700 Przemyśl ul. Basztowa 15
tel. (16) 678-61-41

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła

Gorący posiłek lub kanapki + napoje, słodycze, owoce dla 60 dzieci ze świetlicy
od poniedziałku do piątku od godz. 12.30 do 18.30

55.

Placówka Wsparcia Dziennego „Nadzieja”

37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 50
tel. 607-844-452

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

Kanapki, napoje dla 30 dzieci ze świetlicy
od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00 – 18.00

56.

 

Przeworsk
Powiat Przeworski

 

Jadłodajnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku

37-200 Przeworsk
ul. Krakowska 30
tel. (16) 648-72-16 w. 22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

 

Gorące posiłki dla 65 osób od poniedziałek, środa, piątek
od godz. 11.00 – 14.00

57.

Radymno
Powiat Jarosławski

Parafialna świetlica
Socjoterapeutyczna

 

37-550 Radymno
ul. Stefana Kardynała

Wyszyńskiego 1A

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Radymnie

 

Od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00 – 19.00.

Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do świetlicy,
40 miejsc

58.

Ropczyce
Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Dzienny Dom Pobytu Emerytów, Rencistów, Inwalidów i Osób Samotnych

39-100 Ropczyce
ul. Mickiewicza 11
tel. (17) 221-05-14

Urząd Miasta i Gminy Ropczyce

W okresie zimowym gorące posiłki od poniedziałku do piątku w godz. 12.30 – 14.00, dla 10-15 bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Ropczyce

59.

Rozbórz
Powiat Przeworski

Świetlica Opiekuńcza

37-200 Przeworsk
Rozbórz 568
tel. (16) 648-63-93

GOPS w Przeworsku
tel. (16) 648-98-89 wew. 209
gops@przeworsk.net.pl

Opieka nad grupą dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 16.00, program opiekuńczy i edukacyjny

60.

Rymanów
Powiat Krośnieński

Firma „Kabaczek” Grażyna Rodzinka

38-480 Rymanów
ul. Piekarska 16
tel. 516-240-324

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Ciepłe posiłki od poniedziałku do piątku w godz. 11-15 na stołówce w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie– umowa z GOPS

61.

 

 

 

 

 

 

Rzeszów
Powiat Rzeszowski Grodzki

 

 

 

 

 

Kuchnia dla ubogich, punkty dożywiania dla najbardziej potrzebujących w okresie od 15.11 do 15.03 w Rzeszowie:
ul. Broniewskiego 24,
ul. Okrzei 8,

35-006 Rzeszów
ul. Styki 21
tel. (17) 852-15-71

Rzeszowskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta

Gorące posiłki od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00,
piątek godz. 10.00-13.00 dla ok 900 osób oraz żywność – suchy prowiant na weekend

62.

Klub Wsparcia dla Młodzieży

35-016 Rzeszów
ul. Hoffmanowej 23
tel. (17) 853-35-10

Fundacja „Wzrastanie”

 

Ciepły posiłek, kanapki, i napoje dla 15 uczestników klubu od poniedziałku do piątku w godz. 17.30-21.30

63.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci zagrożonych patologiami

35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze 6

tel. (17) 853-35-10

Fundacja „Wzrastanie”

 

Ciepły posiłek, kanapki, i napoje dla 30 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 18.00

64.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia

35-111 Rzeszów
ul. Krakowska 18
tel. (17) 863-56-26

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.

Ciepły posiłek, kanapki, napoje dla 45 dzieci uczęszczających do świetlicy, od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-18.00

65.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Tęcza” dla dzieci zagrożonych patologiami

35 – 330 Rzeszów
ul. Słocińska 4
tel. 501-020-398

Stowarzyszenie „Pomoc”

Dożywianie głównie
w postaci suchego prowiantu dla 30 dzieci ze świetlicy, od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00-17.00

66.

Rzeszów
Powiat Rzeszowski Grodzki

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

35-315 Rzeszów,
ul. Kopisto 1

Lokal 214
tel. 603-805-544

Stowarzyszenie „SIEMACHA”

Dożywianie dla 120 osób, dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki
od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-20.00,  a w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 10.00-17.00

67.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci zagrożonych patologiami

35-016 Rzeszów
ul. Hoffmanowej 23
tel. (17) 853-35-10

Fundacja „Wzrastanie”

Ciepły posiłek, kanapki
i napoje dla 30 dzieci uczęszczających do świetlicy, od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-18.00

68.

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci zagrożonych patologiami

35-113 Rzeszów
ul. Bohaterów 7
tel. 693-842-381

Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”

Ciepły posiłek, kanapki, napoje dla 30 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-17.00

69.

Klub wsparcia dla młodzieży „Paladyn”

35-113 Rzeszów
ul. Bohaterów 7
tel. 693-842-381

Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”

Ciepły posiłek, kanapki, napoje dla 25 uczestników klubu
od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-17.00

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci zagrożonych patologiami

35-505 Rzeszów
ul. Leska 1/5LU
tel. (17) 853-46-32

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Rzeszowie

 

Kanapki, napoje dla 40 dzieci uczęszczających do świetlicy  od poniedziałku do piątku 14.00-19.00

70.

71.

 

Sanok
Powiat Sanocki

Jadłodajnia

38-580 Sanok
ul. Sienkiewicza 7
tel. (13) 464-28-65

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku

 

Gorące posiłku od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00-14.00,
w soboty w godz. 11.30-13.00, 200 osób


72.

Kuchnia przy klasztorze

 

 

38-580 Sanok
ul. Franciszkańska 7 Klasztor Ojców Franciszkanów
tel. (13) 463-23-52

Klasztor Ojców Franciszkanów

Kanapki dla najbardziej potrzebujących
(codziennie)

73.

Sarzyna
Powiat Leżajski

Świetlica środowiskowa – placówka wsparcia dziennego dla dzieci w Sarzynie

37-310 Nowa Sarzyna
Sarzyna 375
tel. (17) 241-55-77

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Sebastiana
w Sarzynie

 

Wyżywienie
(suchy prowiant)
dla dzieci i młodzieży,
wtorek i czwartek
w godz. 15.30 – 18.30

Działalność świetlicy została zawieszona w związku ze stanem epidemii

74.

Sędziszów Małopolski
Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Punkt Wydawania Posiłków przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim

39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3-go Maja 25
tel. (17) 221-65-88

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00-14.00 dla 20 osób w okresie zimowym,
tj. od listopada do marca

75.

 

 

 

 

 

 

Stalowa Wola Powiat Stalowowolski

 

 

 

 

 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Tęcza”
filia PWD „Tęcza”

37-450 Stalowa Wola
al. Jana Pawła II 5
tel. (15) 842-09-40
tenczamops@o2.pl
Filia PWD „Tęcza”
ul. Popiełuszki 4

tel. (15)810-93-97
fteczamops@gmail.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

 

Gorący posiłek od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 i 17.00 – dla
dzieci uczęszczających do Świetlicy (75 porcji dziennie)

76.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Socjoterapeutyczna „Oratorium”

37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 57
tel. (15) 842-92-80

oratoriumstwola@gmail.
com

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Ks. Bronisława Markiewicza

Dwudaniowy obiad z deserem w godz.15.00-16.00, w trakcie wakacji i ferii zimowych dodatkowo śniadanie od poniedziałku do piątku ok godz. 9.00 – obiad godz. 14.00, średnio 35 porcji dziennie

77.

Świetlica Środowiskowa „Promyczek”

37-450 Stalowa Wola
ul. Klasztorna 27
tel. 698-664-537

placowka.promyczek@gmail.com

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro”
w Stalowej Woli – Rozwadowie

Suchy prowiant (drożdżówka i napój) od poniedziałku
do piątku o godz. 17.30,
średnio 30 porcji dziennie

78.

 

Świetlica Środowiskowa
„Uśmiech”

 

37-450 Stalowa Wola
ul. Hutnicza 8
tel. 669-037-488

marekmich@poczta.onet.eu

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Kulturalne „Alternatywa”

 

Suchy prowiant (drożdżówka i napój) od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00 – 20.00,
średnio 18 porcji dziennie

 

79.

Stalowa Wola Powiat Stalowowolski

Świetlica Środowiskowa „Hutniczek”

37-450 Stalowa Wola
ul. Wańkowicza 72
tel. 603-321-863

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”

 

Deser w formie słodyczy, soku, owoców
od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00 (w okresie pandemii COVID w godz. 16.00 – 18.30)
śr. 18 porcji dziennie

80.

Strażów
Powiat Rzeszowski Ziemski

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Zespół Szkół w Strażowie
36-073 Strażów 270
tel. (17) 771-18-54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

Posiłki: suchy prowiant, 25 miejsc dla dzieci, środa w godz. 13.00-16.00, piątek w godz. 13.00-16.00

 

81.

 

 

Strzyżów
Powiat Strzyżowski

 

Jadłodajnia przy MGOPS
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów
ul. Rynek 3
tel. (17) 276-11-09

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie

Codziennie w godz. 12.00-13.30 ciepły posiłek
dla 12 osób

82.

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Strzyżowie

38-100 Strzyżów
ul. Tunelowa 2

Polski Czerwony Krzyż
38-100 Strzyżów
ul. Słowackiego 34

 

Wydawanie żywności w ramach POPŻ w budynku przy ul. Tunelowej 2 w każdy czwartek w godz. 8.00-14.00

83.

 

 

Świlcza
Powiat Rzeszowski

 

Punkt Wydawania Posiłków

36-072 Świlcza
Świlcza 116 A
tel. (17) 867-01-44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

 

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-9.40, średnio dla 20 osób z możliwością zwiększenia liczby korzystających

84.

 

Punkt Wydawania Posiłków

 

36-055 Bratkowice 407B
 (17) 867-01-44

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

 

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku
w godz. 10.15-11.00, średnio dla 20 osób

z możliwością zwiększenia liczby korzystających

85.

Punkt Wydawania Posiłków

36-071 Trzciana 140A
tel. (17) 867-01-44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Gorące posiłki od poniedziałku do piątku
w godz. 9.45-10.30, średnio dla 20 osób

z możliwością zwiększenia liczby korzystających

86.

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy

36-072 Świlcza 150 B
tel. (17) 506-15-75

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

 

Przekąski, kanapki, napoje dla 37 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00

87.

Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeski Grodzki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. Kopernika 3

 

tel. (15) 822-60-97
(15) 823-07-38
 

Gmina Tarnobrzeg MOPR w Tarnobrzegu

 

Posiłki w formie gorącej zupy bez możliwości konsumpcji na miejscu, od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00, dla 50 osób

88.

Tyrawa Wołoska
Powiat Sanocki

Punkt wydawania żywności przy GOPS w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel. (13) 465-69-39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej

Pomoc żywnościowa w ramach współpracy z PKPS w Sanoku, wydawanie żywności w ustalonych terminach

89.

Punkt wydawania posiłków przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 138
tel. (13) 462-11-22

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w  Tyrawie Wołoskiej

40 posiłków dziennie (jedno danie gorące + pieczywo), od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-13.00

90.

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Mrówka”

38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel. (13) 465-69-39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej

Od poniedziałku do piątku kanapka (słodka bułka), sok owocowy, herbata

91.

Wola Zarczycka
Powiat Leżajski

Świetlica środowiskowa – placówka wsparcia dziennego dla dzieci
w Woli Zarczyckiej

37-311 Wola Zarczycka
Wola Zarczycka 129
tel. (17) 241-70-05

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
w Woli Zarczyckiej

 

Wyżywienie (suchy prowiant) dla dzieci
i młodzieży,

poniedziałek i czwartek, w godz. 15.00 – 18.00
Działalność świetlicy została zawieszona w związku ze stanem epidemii

92.

 

 

 

Zaklików
Powiat Stalowowolski

 

 

 

Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie
37-470 Zaklików
ul. Strażacka 4
tel. (15) 873-84-63

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie

Ciepły posiłek lub suchy prowiant, 30 miejsc dla dzieci, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 17.00

93.

 

Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna

 

Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie
37-470 Zaklików
ul. Szkolna 5
tel. (15) 873-84-63

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie

Suchy prowiant, napoje, 15miejsc dla dzieci, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00

94.

 

Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna

Zespół Szkół w Zdziechowicach Drugich
37-470 Zaklików
ul. Strażacka 4
tel. (15) 873-84-63

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie

Ciepły posiłek lub suchy prowiant, 30 miejsc dla dzieci, od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 17.00

 

Stacje opieki Caritas, placówki udzielające pomocy rzeczowej i finansowej

   

Lp.

Miejscowość

Pełna nazwa

Adres/tel.

Formy pomocy

1.

 

Baranów Sandomierski
Powiat Tarnobrzeski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim

 

39-450 Baranów Sandomierski
ul. Zamkowa 24B
tel. (15) 811-80-10,
607 039 909

 

Pomoc finansowa,
Usługi opiekuńcze, pomoc w formie posiłku realizowana w szkołach

2.

Bączal Dolny
gm. Skołyszyn
Powiat Jasielski

Parafialny Zespół Caritas

Parafia Bączal Dolny
tel. (13) 449-32-50

Odzież, obuwie, żywność – pomoc wydawana od poniedziałku do soboty
w godz. 14.00 – 17.00

3.

Bolestraszyce
gm. Żurawica
Powiat Przemyski Ziemski

Caritas Archidiecezji Przemyskiej Stacja Opieki w Bolestraszycach

Bolestraszyce 157a
tel. (16) 671-64-53

 

Świadczenia: pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne, terapeutyczno-lecznicze, socjalno-bytowe, odwiedziny osób samotnych, usługi medyczne, rehabilitacja ambulatoryjna; w godz. 7.00-18.00

4.

Brzyska
Powiat Jasielski

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Magdaleny w Brzyskach

 

38- 212 Brzyska 15

Pomoc finansowa i rzeczowa wydawana doraźnie w miarę potrzeb

 

5.

 

 

Bukowsko
Powiat Sanocki

 

 

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

38-505 Bukowsko 291
tel. (13) 467-42-80

Usługi pielęgniarskie i położnicze

6.

Cmolas
Powiat Kolbuszowski

 

Parafialne Koło Caritas przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

36-105 Cmolas 252a
tel. (17) 283-77-04

Pomoc finansowa i rzeczowa wydawana doraźnie w miarę potrzeb

7.

Chorzelów
Powiat Mielecki

Caritas Diecezji Tarnowskiej przy Parafii Wszystkich Świętych

39-331 Chorzelów 377
tel. (17) 584-13-63

 

Żywność, pomoc rzeczowa

8.

 

Dukla
Powiat Krośnieński

 

Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas”

38-450 Dukla
ul. Trakt Węgierski 18

Wydawanie odzieży

9.

 

Dębica
Powiat Dębicki

Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego

39-200 Dębica
ul. Mickiewicza 2
tel. (14) 681-24-01

 

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 14.00; zapewnia pomoc doraźną, materialną, finansową dla najbardziej potrzebujących np. zapłacenie zaległych rachunków, zakup lekarstw, pomoc
w zdarzeniach losowych

10.

Caritas przy Parafii Św. Jadwigi

39-200 Dębica
ul. Św. Jadwigi 9
tel. (14) 682-73-51

Zakup leków, żywność – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00

 

11.

Domostawa
Powiat Niżański

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas

37-405 Jarocin
Domostawa 16
tel. (15) 871-37-80

Pomoc pielęgniarska i rehabilitacyjna,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00

12.

Jasienica Rosielna Powiat Brzozowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

36-220 Jasienica Rosielna 240
tel. (13) 430-60-05

 

Pomoc finansowa, socjalna oraz poradnictwo specjalistyczne; usługi opiekuńcze, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w godz. 7.15-15.15 od poniedziałku do piątku; pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ustalonych terminach; pomoc w formie gorącego posiłku realizowana w szkołach na terenie Gminy.

13.

 

Majdan Golczański
Powiat Niżański

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas

 

37-405 Jarocin
Majdan Golczański 61
tel. (15) 871-31-48

 

Pomoc pielęgniarska i rehabilitacyjna,
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00

14.

Dydnia
Powiat Brzozowski

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni

36-204 Dydnia
tel. 601-639-704

 

Pomoc opiekuńczo-medyczna,
wypożyczanie sprzętu medycznego,
wydawanie żywności 3 razy w miesiącu,
rozwożenie gorącego posiłku do osób starszych, niepełnosprawnych

15.

 

 

Gorzyce
Powiat Tarnobrzeski Ziemski

 

 

Caritas Parafii Gorzyce

 

39-432 Gorzyce
ul. Piłsudskiego 29
tel. (15) 836-12-06

517-256-494

 

Używana dzież, obuwie, środki czystości (według aktualnego stanu w punkcie) –
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00, w niedzielę od 10.00-12.00. W okresie przedświątecznym – paczki żywnościowe wg zgłaszanych potrzeb

16.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

39-432 Gorzyce
ul. 3 Maja 4
tel. (15) 836-23-25

gopsgorzyce@gmail.com

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ustalonych terminach po uzgodnieniu z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności

17.

Haczów
Powiat Brzozowski

Punkt wydawania żywności przy GOPS w Haczowie

36-213 Haczów
Haczów 573
tel. (13) 439-10-02

Pomoc żywnościowa w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej
w Krośnie

18.

Jasło
Powiat Jasielski

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Wincentego Pola 41
tel. (13) 446-47-23

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych, wydawanie żywności, odzieży i obuwia używanego oraz pościeli codziennie w godz. 7.00-15.00, paczki świąteczne dla osób samotnych, chorych, rodzin wielodzietnych, zakup leków oraz celowa zbiórka do puszek

19.

 

 

 

 

 

 

Jasło
Powiat Jasielski

 

 

 

 

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej

38-200 Jasło
ul. Kościuszki 45
tel. (13) 446-79-76

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych; wydawanie żywności, odzieży i obuwia używanego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00; wydawanie żywności w ramach Programu FAED ul. Baczyńskiego 29
w wyznaczonych terminach; Świetlica Środowiskowa „Promyki” przy ul. Baczyńskiego 15/25 w godz. 12.30-16.30
w zakresie opieki nad dzieckiem i młodzieżą (w wieku od 6 roku życia do 16), korepetycje dla uczniów, kółka zainteresowań, Klub Seniora dla 50 osób oferuje spotkania co wtorek w godz. 8.00-17.00 (ul. Kościuszki 45)

 

20.

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych
„Niebieski Parasol”
z siedzibą w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Baczyńskiego 29
tel. (13) 444-20-47

Siedziba: 38-200 Jasło
ul. Grunwaldzka 45

 

„Klub pod Niebieskim Parasolem”- świetlica integracyjno-terapeutyczna dla  25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z rodzicami, integracja społeczna rodzin osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze dla osób starszych
i niepełnosprawnych

 

21.

Kąty gm. Nowy Żmigród
Powiat Jasielski

Stacja Opieki Caritas

 

38-230 Nowy Żmigród
Kąty 194
tel. (13) 441-52-52

 

Opieka długoterminowa,
środowiskowa opieka pielęgniarska,
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
pomoc rzeczowa – odzież, obuwie, zabawki, pomoc finansowa

22.

 

 

 

Kolbuszowa
Powiat Kolbuszowski

 

 

 

 

 

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej

 

36-100 Kolbuszowa
ul. J. Bytnara 3
tel. (17) 227-40 -86

 

Wydawanie żywności od poniedziałku
do piątku od godz. 9.00 do godz. 13.00 lub od godz. 12.00 do godz. 15.30 w wyznaczonych terminach

23.

 

Caritas przy parafii
pw. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej

 

36-100 Kolbuszowa
ul. Narutowicza 5

tel. 506-604-802

 

Wydawanie talonów żywnościowych, talonów na leki, paczek żywnościowych, pomoc finansowa w razie zdarzenia losowego w zależności od potrzeb

24.

Regionalna Fundacja Rozwoju
Serce w Kolbuszowej

36-100 Kolbuszowa
ul. Handlowa 2a
tel. (17) 227-40-05

tel. 693-377-099

 

Pomoc żywnościowa, pomoc rzeczowa (leki, wyprawki szkolne, odzież), drobne remonty w sytuacjach losowych. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poprzez programy stypendialne i projekty edukacyjno – wychowawcze
Od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

25.

 

 

 

 

Krosno
Powiat Krośnieński Grodzki

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Hospicyjno-Charytatywne
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Krośnie

38-400 Krosno
ul. Grodzka 45 a
tel. 785-929-632

Hospicjum dla dorosłych, Zakład Opieki Leczniczej, Rehabilitacja
w godz. 9.00 – 15.00

26.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

38-400 Krosno
ul. Lewakowskiego 27B
tel. (13) 432-16-12

pkps.krosno@op.pl

 

Odzież, pomoc rzeczowa (np. sprzęt AGD), paczki żywnościowe(okolicznościowe -świąteczne) od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00

27.

Polski Czerwony Krzyż

38-400 Krosno
ul. Rynek 2
tel. (13) 432-41-97
or.krosno@pck.org.pl

 

Zakup żywności, leków, odzieży, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
od poniedziałku do piątki

w godz. 7.00 – 15.00

28.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie

 

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 26
tel. (13) 436-83-90

tpba.krosno@gmail.com

Odzież

29.

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

 

38-400 Krosno
ul. Kisielewskiego 4
tel. (13) 432-38-99

Odzież, zakup żywności , leków, pośredniczenie przy przekazywaniu mebli
poniedziałek, wtorek w godz. 12.30-16.30

30.

Leżajsk
Powiat Leżajski

Caritas Archidiecezji Przemyskiej o/Leżajsk
Magazyn odzieży

37-300 Leżajsk
ul. Jarosławska 4
tel. (17) 240-24-01

Odzież wydawana w środy
w godz. 8.00-14.00

31.

Lubaczów
Powiat Lubaczowski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas” Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

37-600 Lubaczów
ul. Kościuszki 2a
tel. (16) 632-23-35

 

Pomoc rzeczowa, zakup leków, dopłaty do obiadów, stypendia „Skrzydła”, wyprawka szkolna, udzielanie świadczeń pielęgnacyjno – leczniczych w dniach poniedziałek – niedziela w godz. 8.00 – 20.00

32.

Łańcut
Powiat Łańcucki

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcuckie

 

37-100 Łańcut
ul. Ottona z Pilczy 2
tel. (17) 225-28-68

Odzież, obuwie – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

33.

 

Mielec
Powiat Mielecki

Polski Komitet Pomocy Społecznej

 

39-300 Mielec
ul. Solskiego 10
tel. (17) 583-16-76

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odzież, obuwie. Artykuły żywnościowe wydawane w ramach FPNP (w budynku przy ul. Łukasiewicza 1c). Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

34.

Polski Czerwony Krzyż

 

39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 17
tel. (17) 788-53-35

 

Odzież, obuwie – wydawane od poniedziałku do czwartku
w godz. 10.00 – 12.00,
we wtorek dodatkowo w godzinach popołudniowych od 16.30 do 18.00

35.

Nisko
Powiat Niżański

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie
Parafialny Zespół Caritas w Nisku

37-400 Nisko
ul. Mickiewicza
tel. 969-460-383

 

Dary, pomoc rzeczowa, talony żywnościowe – poniedziałek i środa w godz. 9.00 – 10.00; wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 17.30

36.

Nowa Sarzyna
Powiat Leżajski

Wypożyczalnia Urządzeń
Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego przy MGOPS w Nowej Sarzynie

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Łukasiewicza 2
tel. (17) 717-81-69
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego,
od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30

37.

Pilzno
Powiat Dębicki

Parafialny Oddział Caritas

 

39-220 Pilzno
ul. Lwowska 3
tel. (14) 672-10-21

 

Paczki żywnościowe, odzież, pomoc finansowa – od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 12.00

38.

 

Przemyśl
Powiat Przemyski Grodzki

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu

 

37-700 Przemyśl
ul. Wyb. Piłsudskiego 23
tel. (16) 678-60-08

Odzież, obuwie, pościel, bielizna, koce od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 15.00

39.

Polski Czerwony Krzyż
w Przemyślu

 

37-700 Przemyśl
ul. Biskupa J. Glazera 9
tel. (16) 670-04-02

Odzież nowa i używana, obuwie, pościel, koce wydawane we wtorki i czwartki  w godz. 8.00 – 10.00

40.

Punkt wydawania odzieży przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej

37-700 Przemyśl
ul. Kapitulna 1
tel. (16) 676-90-60

Odzież wydawana we wtorki i czwartki od godz. 10.00-16.00

41.

Przecław
Powiat Mielecki

Caritas Diecezji Tarnowskiej przy Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Przecławiu

 

39-320 Przecław
ul. Kolejowa 11
tel. (17) 581-31-68

Pomoc pieniężna i w naturze – można zgłaszać się w niedziele
w godz. 8.00 – 13.00

42.

Caritas Diecezji Tarnowskiej przy Parafii NMP Królowej Polski w Dobryninie

 

39-322 Rzemień
Dobrynin
tel. (17) 774-83-00

Pomoc pieniężna i w naturze – można zgłaszać się codziennie od godz. 18.30

43.

Caritas Diecezji Tarnowskiej przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kiełkowie

39-320 Przecław
Kiełków
tel. (17) 774-60-39

Pomoc pieniężna i w naturze – można zgłaszać się codziennie od godz. 18.30

44.

Przeworsk
Powiat Przeworski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
(Bank Rzeczy Używanych)

37-200 Przeworsk
ul. Krakowska 30
tel. (16) 648-72-16

Pomoc rzeczowa: odzież, obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego /używany/, wydawana od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

45.

Pustków Osiedle
Powiat Dębicki

Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział Pustków Osiedle

39-206 Pustków Osiedle
tel. (14) 677-33-99

Wydawanie i przyjmowanie odzieży dla dzieci i młodzieży
w środy w godz. 16.00 – 17.00,
w piątki w godz. 16.00 – 18.00

46.

 

 

Ropczyce
Powiat Ropczycko-Sędziszowski

 

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego
Stacja Opieki Caritas

39-100 Ropczyce
ul. Mickiewicza 59
tel. (17) 221-80-87

Usługi pielęgniarskie i higieniczne, pomoc rzeczowa (odzież, obuwie), wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

47.

 

Polski Czerwony Krzyż

39-100 Ropczyce
ul. Krótka 1
tel. (17) 221-84-94

 

Pomoc rzeczowa – obuwie, odzież, środki czystości – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

48.

Rzeszów
Powiat Rzeszowski
Grodzki

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

35-006 Rzeszów
ul. Styki 21
tel. (17) 852-16-58

 

Pomoc rzeczowa – obuwie, odzież, poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.00

49.

Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy

35-959 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 4/2
tel. (17) 853-32-75

Pomoc w postaci odzieży
 we wtorek, piątek
w godz. 9.00 – 12.00

50.

 

 

 

 

Sanok
Powiat Sanocki

 

 

 

 

 

 

Sanok
Powiat Sanocki

 

Caritas Parafialna Sekcja Charytatywna Rady Parafialnej Klasztoru Ojców Franciszkanów w Sanoku

 

 

38-580 Sanok
ul. Franciszkańska 7 Klasztor Ojców Franciszkanów
tel. (13) 463-23-52

 

Opłaty dla potrzebujących (za czynsz, wodę, gaz, energię elektryczną, węgiel, lekarstwa), finansowa pomoc pogorzelcom, rehabilitacja dzieci, czesne za studia, paczki żywnościowe na święta.
Czwartek 17.00 – 18.00 w Bibliotece Parafialnej

51.

Plebania Kościoła
Parafii Przemienienia Pańskiego

38-500 Sanok
ul. Grzegorza 5
tel. 609-853-274

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Gorazdowskiego
w Sanoku

Pomoc rzeczowa (odzież, żywność)
i finansowa dla ubogich rodzin, dzieci i młodzieży dotkniętych przez los, sprzęt AGD, meble; poniedziałek, środa, piątek
w godz. 9.00 – 11.00

52.

Punkt „Dar Serca”

38-500 Sanok
ul. Kościuszki 22
tel. (13) 463-00-67

Odzież, obuwie, środki czystości, sprzęt AGD, meble – w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 – 13.00, możliwość skorzystania z prysznica

53.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

38-500 Sanok
ul. Sobieskiego 18
tel. (13) 463-23-43

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ustalonych terminach

 

54.

Sędziszów Małopolski
Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Parafialny Zespół Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego

39-120 Sędziszów Młp.
ul. Potockich 17
tel. 501-239-865

Pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, pomoc żywnościowa

Parafialny Zespół Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP

39-120 Sędziszów Młp.
ul. Jana Pawła II 27

55.

56.

 

Stalowa Wola
Powiat Stalowowolski

Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

37-450 Stalowa Wola
ul. Hutnicza 8
tel. (15) 842-12-04

 

w okresie pandemii COVID-19 odzież wydawana jest doraźnie osobom bezdomnym. Gdy sytuacja z pandemią ustabilizuje się odzież będzie wydawana jn. Żywność ze środków Unii Europejskiej w chwili obecnej jest niewydawana, gdyż program skończył się w lipcu 2020 r.  Nowy program na żywność unijną ma obowiązywać od stycznia 2021 r. i wtedy żywność będzie wydawana  jn.
Odzież – wydawana 3 x w tygodniu w godz. 9.00-13.00 (w razie potrzeby na bieżąco), żywność ze środków Unii Europejskiej – wydawana w poniedziałki i czwartki na ul. Energetyków 35 w godz. 9.00 – 13.00 (uzależnione od momentu otrzymania żywności)

57.

Bank Chleba

 

37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 57

tel. 517-467-505
Parafia Trójcy Przenajświętszej

 

 

Wydawany jest ok. 60 bochenków chleba oraz 140 bułek/drożdżówek dziennie
od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do 8.00

 

 

 

58.

Stalowa Wola
Powiat Stalowowolski

Parafialne Koło Caritas

37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 57
tel. 517-467-505

Parafia Trójcy Przenajświętszej

W trakcie wydawania chleba przekazywana jest pomoc rzeczowa
(odzież, obuwie itp.) w zależności od zebranych darów oraz artykuły spożywcze. Ponadto w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane są paczki w ramach akcji „Drzewko Bożonarodzeniowe”, w okresie Wielkanocnym akcja „Jałmużna dla Biednych”

59.

 

Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeski Grodzki

Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Tarnobrzegu

 

39-400 Tarnobrzeg
ul. Konstytucji 3-go

Maja 11
tel. (15) 641-66-58

soc.tarnobrzeg@sandomierz.caritas.pl

Rehabilitacja 30-40 osób, usługi pielęgniarskie, usługi opieki długoterminowej i POZ

60.

 

Tyczyn
Powiat Rzeszowski Ziemski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Rzeszowskiej

 

36-020 Tyczyn
ul. Mickiewicza 10
tel. (17) 229-97-83

Usługi pielęgnacyjne

61.

Zagórz
Powiat Sanocki

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zagórzu

38-540 Zagórz
ul. Piłsudskiego 35
tel. (13) 462-25-33

 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydawanie pomocy żywnościowej w ramach Programu POPŻ2014-2020 (FEAD), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Ponadto przypominamy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno – koordynujący 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym
z terenu województwa podkarpackiego. Pod ten nr tel. ponadto można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.