Informacja o terminie składania Wniosków 500+ na okres 2017/2018

Informacja o terminie składania Wniosków 500+ na okres 2017/2018

Wójt Gminy Żurawica przypomina, że wnioski 5oo + składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 5OO+ na okres 2O17/2O18 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2O17 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży Wniosek Wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek Wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2O17 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba spełnić kryterium dochodowe 800 zł (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością). Rokiem bazowym jest dochód rodziny z 2016 r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla nr 3 W dniach poniedziałek, wtorek, czwarteki piątek w godz. od 7:30 do 15:30 w środę od 8:00 do 16:00.

tel. 16 6713 233

Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Żurawica dnia 2017.07.18

 

Załącznik: