Akcja zima rozpoczęta

Akcja zima rozpoczęta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy  o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne. W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt.

Numer alarmowy : 112

                            Policja : 997

                            Pogotowie ratunkowe : 999

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  16 67 13 233

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w swoim zakresie  prowadzi szereg działań mających na celu pomoc osobom  bezdomnym, samotnym, ubogim i niepełnosprawnym :

– systematyczny monitoring sytuacji rodzin zagrożonych

– współpraca  z policją, służbą  zdrowia

– kontakt z sołtysami, środowiskiem lokalnym

– pomoc finansowa i rzeczowa zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej

– kierowanie do noclegowni i schronisk

Placówki udzielające wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym.

SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE

 Schronisko im. Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn

37 700 Przemyśl ul. Focha 12 tel. 016 677-07-62

całodobowe utrzymanie – 75 miejsc dla mężczyzn

 

Dom Matki Samotnej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

37 – 700 Przemyśl ul. Prądzyńskiego 8 tel. 016 670-00-93- miejsc 22

 

Noclegownia dla kobiet

Centrum Charytatywne

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

37 – 700 Przemyśl ul. Kapitulna nr 1 tel 016 670-90-60

funkcjonuje tylko w okresie zimowym do 40 miejsc.

 

 PLACÓWKI PROWADZĄCE DOŻYWIANIE 

Kuchnia dla potrzebujących
37-700 Przemyśl ul. Poniatowskiego 33 tel 016 670 72 24

Towarzystwo im. Św. Brata Alberta Koło Przemyśl

Gorące posiłki od poniedziałku do soboty do 150 osób

 

Kuchnia dla ubogich

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

37 – 700 Przemyśl ul. Kapitulna nr 1 tel 016 670-90-60

Gorące posiłki od poniedziałku do soboty do 300 osób

 

STACJE OPIEKI CARITAS, PLACÓWKI UDZIELAJACE POMOCY RZECZOWEJ

 

 Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Stacja opieki w Bolestraszycach

37-722 Wyszatyce tel 016 671-64-53

świadczenia: pielęgnacyjno- higieniczne, odwiedziny osób samotnych

usługi medyczne u osób starszych.

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej

37-700 Przemyśl ul. Słowackiego nr 85  tel 016 678-60-08

pomoc rzeczowa w formie : odzieży, obuwia, pościeli, bielizny, koce.

 

Polski Czerwony Krzyż

37-700 Przemyśl ul. Rzeczna 6 tel 016 670-04-02

pomoc rzeczowa w formie odzieży używanej.

 

Dodatkowe informacje:

                                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                         37-710 Żurawica ul. Marcina Króla nr 3

                                          tel. 016 67-13-233

data udostępnienia 2015-11-09
sporządzone przez Hanas Wioletta
opublikowane przez Wioletta Hanas