Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy  przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje –  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)  w Podprogramie 2020.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom  w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z  powodu określonego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.:

– dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (220% wynosi 1542 zł)

– dla osoby w rodzinie 528 zł (220% wynosi 1162 zł)

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla nr 3  tel. 16 67 13 233.


Od końca 2014 r. w Polsce jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deproved – FEAD).

Załącznik:

data udostępnienia 2016-01-20 
opublikowane przez Sebastian Sliwiński