Informacja dotycząca 500 plus

Informacja dotycząca programu

„Rodzina 500 plus”

 

Wójt Gminy Żurawica informuje, że program „Rodzina 500 plus” – pomoc państwa w wychowaniu dzieci będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina króla nr 3 tel. 16 671-32-33.

Program wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 r. Wnioski o świadczenia będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016 r. Wnioski złożone po 10 czerwca 2016 r. będą zrealizowana do końca lipca 2016r.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie dziecko i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł. (lub 1200 zł., jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością).

Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona infolinia pod numerem 800 100 990 na której pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego będą udzielać osobom zainteresowanym potrzebnych informacji.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl

 

Plik do pobrania:


Informacja dotycząca programu

„Rodzina 500 plus”

Wójt Gminy Żurawica przypomina o możliwości ubiegania się o świadczenie na dziecko w ramach program „Rodzina 500 plus” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Wniosek o świadczenie należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla nr 3 – w przypadku złożenia wniosku do 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia będzie przysługiwać za okres 3 miesięcy to jest od kwietnia br. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca br. prawo do świadczenia będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko należy spełnić kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością).

Żurawica dnia 2016.06.20

Krzysztof Składowski


Informacja o realizacji świadczenia 500 +

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem dzieci otrzymuje po 500 zł na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Na terenie naszej gminy realizacja ww. zadania przebiega bez żadnych zakłóceń i komplikacji. Według ostatnich danych (stan na 30.06.br) środki otrzymało już 1398 dzieci, a z każdym dniem wydawane są kolejne decyzje. W Gminie Żurawica pierwsze pieniądze wypłacono już 21 kwietnia br.

Na dzień 30 czerwca br. złożono 951 wniosków, z tego 121 elektronicznie. Wydano 899 decyzji, 25 wniosków przekazano do rozpatrzenia marszałkowi województwa, wydano 2 decyzje odmawiające prawo do świadczenia z powodu przekroczenia kryterium, 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia, 6 wniosków zostało wycofanych, 16 wniosków oczekuje na uzupełnienie dokumentów.

Wypłacono 4078 świadczeń wychowawczych na kwotę – 2 034 914.00 zł

w tym :

– w m-cu kwietniu br. – 320 świadczeń na kwotę – 160.000,00 zł,

– w m-cu maju br. – 2 232 świadczeń na kwotę – 1 114 568,00 zł

– w m-cu czerwcu br. – 1 526 świadczeń na kwotę – 760 346,00 zł.

Złożenie wniosku po 1 lipca br. wprawdzie także uruchamia wypłaty ale już bez rekompensaty za minione miesiące. Przypomnijmy także, że tzw. program 500+ to kwota 500 zł na dziecko (bez podatku i bez zaliczania tej kwoty do dochodu rodziny).

Świadczenie 500 zł to wsparcie powszechne i długofalowe.

Żurawica, dnia 2016.07.06